Vyhodnotenie jesenného zberu papiera

VYHODNOTENIE  JESENNÉHO  ZBERU  PAPIERA

Primárne vzdelávanie Sekundárne vzdelávanie
TRIEDY  

I.A – 648 kg  

I.B – 625 kg

I.C – 720 kg

I.D – 236 kg

II.A – 1423 kg

II.B - 1254 kg

II.C – 460 kg

II.D – 899 kg

III.A – 788 kg

III.B – 2116 kg 

III.C – 1660 kg   

III. D – 284  kg

IV.A – 994 kg

IV.B –796 kg

IV.C – 7 kg

IV.D - 332 kg

V.A - 776 kg

V.B - 1643 kg

V.C - 626 kg

V.D - 89 kg

VI.A - 1466 kg

VI.B - 538 kg

VI.C - 951 kg

VI.D - 115 kg

VII.A - 780 kg

VII.B - 223 kg

VII.C - 268 kg

VII.D - 54 kg

VIII.A -572 kg

VIII.B - 3394 kg

VIII.C - 40 kg

VIII.D - 0 kg

IX.A - 245 kg

IX.C - 187 kg

IX.D - 127 kg

   

I.  miesto:  III.B – 2116 kg

II.  miesto:  III.C  – 1660 kg

III. miesto:  II.A – 1423 kg

                 I.  miesto:  VIII.B  – 3394 kg

II.  miesto:  V.B  – 1643 kg

III. miesto:  VI.A – 1466 kg

   
JEDNOTLIVCI  

I. miesto: Marko KUDREC II.A - 800 kg

II. miesto: Samuel Šimai III.C - 672 kg

III. miesto: Tadeáš Barna I.A - 385 kg    

 I. miesto: Denis ROMANČÁK VIII.B - 1890 kg

II. miesto: Mária Magdaléna VI.A - 1000 kg

                   Jozef Figeľ VIII.B - 1000 kg

III. miesto: Ema Malecová V.B - 591 kg

                     Matúš Petrik VI.C - 591 kg

 

ĎAKUJEMECopyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.