dosya upload film izle
Fotogaléria
Plavecký výcvik 4.A a 4.C
Rodinný bedminton
Plavecký výcvik 4.B a 4.D
Školský turnaj vo futbale
Výlet - Tatranské Matliare
Slovenský raj - Dedinky
PROTEST
Futbalový turnaj tretiakov
CVČ-9roč. olympiády ZŠ
Ľubovniansky hrad
Vtáčí šarkan 1.A
Futbalový turnaj štvrtákov
Výprava na Spišský hrad
Exkurzia na Hájske vodopády
MALÁ STAR - okresné kolo
ŠvP- Račkova dolina
Škola v prírode KRPÁČOVO
Školský výlet V.A a V.B
LETNÝ BIATLON
Noc v škole - 8.ročník
Čitateľský maratón - 10.ročník
Poddargovské hry žiakov
Majstrovstvá Slovenska vo florbale
Krajské kolo- HNO
Výlet prváci - ZOO Košice
Pasovanie prvákov 1.A
Basketbalová prípravka KE
Kontaktná výstava Lapbookov 3.A
Zlatý hlas 2017
Minivýlet - Koronč II.D
Ukážka prvej pomoci
Slávik Slovenska 2017 Okresné k.
DEŇ HASIČOV
Matikáčik - vyhodnotenie
Dopravná výchova u hasičov
Stretnutie s rozprávkov...
Futbal - okresné kolo
Futbal- obvodné kolo dievčatá
Futbal - obvodné kolo
Deň Zeme 2017
Krížová cesta
Veľkonočný košík žiakov
Zemplin špiva i hutori - CVČ
Zdobenie kraslíc - Madeira vosk
Slávik slovenska - školské kolo
Deň otvorených dverí
Basketbal - Kráľovský Chlmec
Literárny kvíz - 3. ročník
Predškoláci v I.A
Opäť zlato v BA - 1.miesto
Čo vieš o knihách
Komenského latka - Školské kolo
Basketbal - Okresné kolo - dievčatá
Experti našej školy
Kreativita nemá medze
Červená čiapočka
Basketbal - Okresné kolo
Jedlá zmena
Polomka 2017 - Lyžiarsky kurz 2
Karneval - Som to, čo jem
Hviezdoslavov Kubín - II.k. a III.k...
Valentine´s Day
Čaj o piatej
Hviezdoslavov Kubín - I. kategória
Pribudli nám zážitky
Ukrajina - POĎAKOVANIE
Slnečná sústava III.A - IV.B
Ždiar 2017 - Lyžiarsky kurz 1
Guľovačka I.A
VIANOČNÁ BURZA
Vianočná besiedka v II.C
Bedmintonový vianočný turnaj
12-hodinovka v basketbale
Koledníci v našej škole
Bohatá vianočná guľa - III.A
Predvianočné tvorivé dielne I.A
Škola hrou
Pytagoriáda
Vnúčatá potrebuju...
HANDS UP CREW
Mikulášsky balíček
VŠETKOVEDKO
Beseda so spisovateľom Chovanom
Mikuláš
TAMMIR
TRČKA
Beseda so spisovateľom Ševčíkom
Dotyk s ľudovým ornamentom
Beseda o hygiene
Jabĺčková hodinka 1.B - 1.C
Chutné maľovanie
Milion detí sa modlí ruženec 2016
Florbal - okresné kolo chlapci
Vyhodnotenie prváckej Šarkaniády
FLORBAL OKRESNÉ KOLO
Predškoláci v škole - 1.B a 1.C
PRVÁCKA ŠARKANIÁDA
Exkurzia v Múzeu letectva - KE
HALLOWEEN UČENIE
Manolito Brejloun
HALLOWEEN
Zdobenie tekvičiek v I.C
Okresné kolo v bedmintone
Čítame spolu
Európsky deň jazykov - II. stupeň
HOVORME O JEDLE
Múzeum Andyho Warhola
Zdokonaľovací plavecký výcvik
Európsky deň jazykov
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠK. R.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery