dosya upload film izle
Fotogaléria
Slávnostné ukončenie šk.r.
Náš Výlet - Vinianske jazero 9.C
Divadielko pre škôlkarov- 3 pigs
OŽaZ - 2018
Zahraničná exkurzia- Londýn 2018
Juniáles- Útek do ďzungle
Farebný týždeň - ZDRAVIA
Naša Škola v prírode - štvrtáci
Futbalový turnaj 2018
Detská štafetová liga
Futbalový turnaj 4.ročník
Futbalový turnaj 3.ročník
Plejsy + Exkurzia
Plavecký výcvik 4.B a 4.C
2. ročník - Rodinný bedminton
Plavecký výcvik 4.A a 4.D
Školský výlet - kaštieľ Betliar
švp - Račkova dolina
10.ročník olympiády ZŠ - CVČ
Malá Star - okresné kolo
Výlet- Ľubovnianske kúpele 5.A, 5.C
MDD- 5.ročník
Škola v prírode - Orava - 4.A, 4.D
Výlet- Červený Kláštor 6.A, 6.B
MDD - nižšie stredné vzdelávanie
Športovo - piknikový deň 2.C
Výchovný koncert M.Žilka
Futbalový turnaj prvákov
Čítajme si...2018
Výlet- Ľubovnianske kúpele
Detská atletika MnB
Poddargovské hry žiakov
Štefánikova latka
MSR vo florbale mladších žiakov
12 hodinovka vo volejbale
Exkurzia Slanec- 6.A
Deň múzeí a galérií
Beseda s políciou v MK - 2C
Spoznaj Trebišov behom a jarnou pre...
Cesta slovenskou históriou
Vyhodnotenie súťaže MATIKÁČIK
McDonalds Cup- Okresné kolo
SLÁVIK SLOVENSKA- okresné kolo
Three pigs
Biblická súťaž
Vystúpenie v domove dôchodcov...
Veselé zúbky v knižnici 2.C
DEŇ ZEME 2018
SLÁVIK SLOVENSKA- školské kolo
13. apríl - Deň narcisov 2018
Veľkonočný košík
Návšteva škôlkarov
Netradičná hodina angličtiny
Veľkonočná ikebana
Deň otvorených dverí 2018
Skok do výšky - školské kolo
Volejbal dievčat - okresné kolo
Lyžiarsky výcvik - Polomka
Lyžiarsky výcvik - Bachledova dolin...
Turnaj druhákov vo vybíjanej
Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo ...
H. Kubín školské kolo
Výlet do Tricklandie 5.A
Predškoláci v škole
Valentines Day
Valentínska pošta
Deň pre bezpečnejší internet- 5.A
Beseda v 1.B - CUKROVKA
Výstava ilustrácií Z.F. - 4.B a 4.C
Voňavé vianoce II.B
Vianoce_tvorivé dielne III.A
Svetový deň boja proti AIDS
Starší žiaci Florbal
4. ročník rodinných vianočných tvor...
Vianočná burza
Vianočný bedminton
Canisterapia
Voňavé Vianoce
Vianočné tvorivé dielne
Stretnutie so svätým Mikulášom
Florbal - dievčatá
30. VÝROČIE ŠKOLY
Výrobňa hostií Prešov
Mliečna gramatika
Milión detí sa modlí ruženec 2017
Výstava dopestovaného ovocia a ...
M.R.Š. očami tretiakov
Kuzelná schow HP
Svetový deň výživy
Biblia na cestách
Plavecký výcvik - 6.ročník
BEDMINTON - OKRESNÉ KOLO
Ako sme si pripomenuli Európsky...
Európsky deň jazykov - 4.ročník
Staráme sa o zvieratá 1.B a 1.D
Letová ukážka dravcov
Slávnostné otvorenie šk.r.
 
 
Powered by Phoca Gallery