Vieš čo ješ

Prezentáciou VIEŠ ČO JEŠ ? som chcela apelovať na detskú myseľ a schopnosť zamyslieť sa a posúdiť hodnotu stravovacích návykov. Zábavnou formou plnou nápaditých obrázkov a poznámok som prezentovala  pre všetky oddelenia ŠKD túto podstatnú tému.

Deti to zaujalo a dúfam, že si odniesli dojmy na zamyslenie.

Erika Peter

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.