Aktivity mladých zdravotníkov – 100 ročnica ČSČK

V dňoch 26. 2. a 8. 3. sa konali aktivity mladých zdravotníkov pri príležitosti storočnice červeného kríža. Žiaci 3.A triedy navštevujúci krúžok mladých zdravotníkov si pre svojich spolužiakov 3. a 4. ročníkov pripravili 5-minútové informačné vstupy, v ktorých im prezradili niečo bližšie o činnosti SČK v minulosti i v súčasnosti.

Žiaci 3.A  taktiež pozvali svojich mladších spolužiakov z 2.C na súťaže a aktivity, ktoré si pre spolužiakov nachystali zdravotníčkovia (Šimon Semančík, Nela Princíková, Natália Bandoľová, Samuel Drobňák, Vanessa Olahová, Matúš Varanai, Michaela Zambová, Nina Logojdová) spolu s p. učiteľkou I. Koščovou.

Svojou prítomnosťou nás 8. 3. 2019  poctil aj p. záchranár Štefan Szekely z rýchlej záchrannej služby. Rozprával o pozitívach i úskaliach svojho nebezpečného povolania.  Žiaci mu tiež previedli, čo sa naučili na záujmovom krúžku o prvej pomoci, KPR a pod. Pán Szekely svojimi príhodami žiakov ohúril, taktiež ich poučil o bezpečnom správaní sa doma i vonku. Nepremyslené rozhodnutie môže človeka poznačiť na celý život. Radi ho u nás na škole uvítame opäť.

Mgr. I. Koščová, tr. uč. 3.A triedy

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.