Peer program „Aktívne proti drogám“

Hlavným cieľom preventívnej aktivity je čo najviac znížiť užívanie drog a zvážiť problémy s ktorými sa môžu maloletí žiaci stretnúť. Rozšírená, informačná stratégia má poskytovať deťom, mladým, ich rodičom a profesionálom pracujúcim s deťmi a mladými ľuďmi vysokú úroveň prehľadu tak, aby sa zaistilo, že drvivá väčšina celej populácie má negatívny prístup k drogám a dištancuje sa od experimentálneho užívania drog.

Mgr. Dominika Šimková

školská psychologička

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.