Deň vody - 22.03.2019 - exkurzia v environmentálnom vzdelávacom zariadení VVS a. s. Michalovce

Dňa 22.03.2019 sa žiaci VII.B a VII.C triedy zúčastnili exkurzie v environmentálnom vzdelávacom zariadení VVS a. s. Michalovce.  V rámci interaktívnej výučby  sa oboznámili s technológiami používanými pri výstavbe vodovodov a kanalizácií, s rôznymi druhmi technických pomôcok, čerpadiel, sklenených, drevených, liatinových potrubí, hydrantov a i. Navštívili aj laboratórium na monitorovanie čistoty vody, vybavené autentickými prístrojmi, s ktorými sa pracovalo už v roku 1966. Pozreli si náučný film o úprave vôd, o montáži vodovodného potrubia, výstavbe vodnej nádrže Starina. Ďalšie priestory vzdelávacieho zariadenia ponúkli pohľad do blízkej histórie - do zrekonštruovaného autentického veliaceho strediska, tzv. dispečingu z obdobia 50. rokov 20. storočia.

Ing. Goreová Natália

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.