Ponožkový deň

Dňa 21.3. sa v našej škole uskutočnila akcia Ponožkový deň. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky.

Od 19.3 do 21.3 boli žiaci ZŠ o tejto akcii informovaní prostredníctvom plagátov na nástenkách školy a zároveň formou krátkych informačných vstupov, ktoré pripravila pre žiakov 1. stupňa p. učiteľka K. Mezeiová. V týchto vstupoch žiaci 2. A triedy (Melánia Košková, Šimon Fecko, Martin Karafa, Vanesa Vašková, Nela Novikmecová a Kristína Ujheliová) prezradili svojim spolužiakom bližšie informácie o tomto Ponožkovom dni.

Podstatou tejto akcie je podporiť ľudí s Downovým syndrómom. Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou 21. chromozómu (preto dátum 21.). Chromozómy tvarom pripomínajú ponožky, preto ich organizácia zvolila za symbol tejto akcie.

Žiaci našej školy podporili ľudí s Downovým syndrómom tým, že si obuli v tento deň (21.3) na svoju nôžku inú ponožku (rôznej farby, dĺžky, vzorov). 

„PRETOŽE KAŽDÝ Z NÁS JE NIEČIM ODLIŠNÝ, ALE ZÁROVEŇ JEDINEČNÝ.“

Mgr. K. Mezeiová, tr. uč. 2. A triedy

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.