DEŇ VODY NA DOMAŠI

Voda – najrozšírenejšia látka na Zemi, neoddeliteľná súčasť života, zdroj pre zabezpečenie výživy ľudstva dôležitá energetická a priemyselná surovina, súčasť poľnohospodárstva a nakoniec aj podmienka čistoty a zdravia ľudí.

Táto jedinečná chemická zlúčenina bola hlavnou témou Dňa vody, ktorý si žiaci V.A a VII.A triedy pripomenuli návštevou Dňa otvorených dverí na Vodnom diele Veľká Domaša.

V rámci exkurzie sa dozvedeli množstvo informácií o stavbe a význame tejto vodnej nádrže. Dostali sa na miesta, kde sa bežne človek nedostane. Prešli sa po hrádzi, pozreli si bezpečnostný priepad, podzemným tunelom sa dostali do združeného objektu obklopeného vodou. Nakoniec navštívili priestory vodnej elektrárne, kde dostali odborný výklad o využití vody pri výrobe  elektriny.

Žiaci si po takto strávenom dni odniesli  jedinečné zážitky, nové vedomosti a mnohí aj radosť zo svojich fyzických schopností pri zdolávaní množstva schodov a  z prekonania strachu z výšky. Aké to bolo, si môžete pozrieť na nasledujúcich fotografiách.

RNDr.Ujhelyiová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.