11. apríl – Deň narcisov

Dňa 11. apríla 2019 sa aj v našej škole konala zbierka Ligy proti rakovine.Deň narcisov je jediná verejno-prospešná zbierka. Nie pre slávu, nie pre peniaze, ani preto, že nás za to budú obdivovať, ale preto, že podporujeme tých, ktorí každý deň zvádzajú boj s ťažkou chorobou.

 Dobrovoľníčky Vanesa a Petra,  žiačky 9. A triedy, pripínali žlté kvietky ako symbol podpory a spolupatričnosti s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme.

Bc. Jozefína Pristašová

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.