Vtákom závidíme slobodu

„Vtákom závidíme slobodu, ktorú im dávajú krídla. V súčasnosti mnohé, ktoré sme poznali už vyhynuli alebo sú na pokraji vyhynutia... „

V stredu 10. apríla 2019 nás do sveta vtáctva vtiahol ocko nášho žiaka Mateja Hrtana pán Ervín Hrtan ml. Už vieme, čo je to ornitológia – zoologická veda zaoberajúca sa štúdiom vtákov.

Hrtan žiakov upútal najmä príbehmi: prečo kukučka kladie svoje vajíčka do hniezd niektorých spevavcov ... alebo prečo sú pierka sov iné a podobne. Žiaci sa započúvali do vtáčieho spevu, pozreli krásne videozábery vtákov, ktoré sa zastavujú, prelietavajú alebo hniezdia na Senných rybníkoch – národná prírodná rezervácia (NPR). Toto miesto má zvláštny význam pre zachovanie genetickej a ekologickej diverzity územia vzhľadom na jej faunu (nájdeme tu okolo 53 celoeurópsky ohrozených druhov vtákov).

Pán ornitológ svojou úctou k prírode sa stal pre naše deti vzorom vo výbere profesie, ktorú on v súčasnosti vykonáva už len ako hobby. V závere sa žiaci p. Hrtanovi poďakovali veľkým potleskom a on nás potešil milými darčekmi i bohatým študijným materiálom o živote vtáctva.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.