Biblická súťaž

Dňa 26. marca 2019 sa naše trojčlenné družstvo detí 1. a 2. ročníka Frederik Maťaš, Petra Juríková a Michal Dušek zúčastnilo protopresbyterského (okresného) kola Biblickej súťaže, kde sa umiestnilo na 1. mieste a tak postúpilo na eparchiálne (krajské) kolo do Košíc, kde 9. apríla 2019 reprezentovalo nielen našu školu, ale aj celý Trebišovský gréckokatolícky dekanát v kategórii A (1. a 2. ročník). Aj tu po úspešnom zvládnutí súťažných okruhov im dobrý Boh doprial 1. miesto. Ešte raz blahoželáme a prajeme úspešnú reprezentáciu aj na Metropolitnom (celoslovenskom) kole v Juskovej voli, ale hlavne radostné nasledovanie i oslavovanie Pána Ježiša v ich každodennom živote.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.