Deň Zeme v ŠKD

 Dňa 25. Apríla sme sa s deťmi z tretieho  a  šiesteho oddelenia ŠKD zúčastnili Dňa Zeme, ktorý organizovalo Mesto Trebišov v spolupráci s CHKO Latorica.V úvode sme si pozreli kultúrny program, ktorý pripravila jedna zo základných škôl z Trebišova. Potom si deti mohli vyrobiť  rôzne výrobky z odpadového materiálu  na tvorivých dielňach. Súčasťou podujatia bola aj veľmi pekná výstava s názvom Odpad, to chce nápad, kde takmer všetky základné a materské školy z Trebišova prispeli veľmi zaujímavými a nápaditými výrobkami, resp. umeleckými dielami z odpadového materiálu.

Vychovávateľky Biačková a Princíková

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.