SLÁVIK SLOVENSKA

Dňa 15.4.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo v speváckej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA v troch kategóriách.
1. kategória - ročník 1-3
2. kategória - ročník 4-6
3. kategória - ročník 7-9
Po ťažkom rozhodovaní sa porota rozhodla, že prvé miesta v troch kategóriach urči týmto žiakom:
 
1. kategória: Galina Geciová z 2.C triedy
2. kategóra : Dominika Dubovanová zo 4.D triedy
3. kategória: Adela Gurová zo 7.C. triedy
Žiačkam blahoželáme a držíme palce v okresnom kole.
 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.