Patria staré elektrospotrebiče do prírody?

Dňa 25. apríla pri príležitosti Dňa Zeme sa deti 1. až 4. ročníka zapojili do pilotného projektu v spolupráci s firmou ENVIDOM zameraný na separáciu a recykláciu elektrospotrebičov. Tento deň mohli deti priniesť do školy staré, pokazené mikrovlnky, mobily, tablety nabíjačky, sušiče, kulmy, hriankovače, rádiá, žehličky, kanvice a mnoho ďalších už  nepotrebných malých pomocníkov v domácnosti. Zároveň, ak majú doma nepotrebnú starú práčku, chladničku, sporák, ENVIDOM v spolupráci s mestským úradom ich odvezie a  zrecykluje. Tento deň prišli žiaci oblečení v bielom tričku. V triedach im pani učiteľky pripravili zaujímavú hodinu o dôležitosti separácie takého odpadu, zaspievali si pesničku, na záver sa odfotili  so zozbieraným odpadom. Ďakujeme, že sa do akcie zapojili aj žiaci 5. až 9. ročníka. Aby už nikdy takéto elektrospotrebiče neskončili niekde v prírode a ani v komunálnom odpade,  poskytla firma ENVIDOM škole nový kontajner.  Malý elektroodpad sa bude zbierať celoročne.

 

Mgr. Milena Zajoncová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.