Kurz so zahraničným lektorom

Žiaci našej školy mali možnosť zažiť zaujímavú výuku angličtiny so zahraničným lektorom. V týždni od 8. do 12. apríla 2019 sa ich rozvrh hodín „zmenil“ a ich učiteľom sa stal pán Guy Cheetham, lektor z Británie. Pre deti to bol jedinečný zážitok! Hravou formou si rozšírili svoje jazykové zručnosti, zlepšili si komunikáciu v anglickom jazyku a, čo je veľmi dôležité, aspoň trochu stratili zábrany, ktoré mnohé z nich pociťujú pri komunikácii v cudzom jazyku!

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.