Šarkaniáda

Tento rok II. oddelenie privítalo jeseň šarkaniádou. Každé dieťa malo svojho originálneho šarkana, ktorého spoločne vypustili na oblohu. Deti na kopci pobehovali hore- dolu, šantili a smiali sa. Originálne privítanie jesene vytvoril úsmev na ich tváričkách.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.