Korčuliarsky program

V mesiacoch október a november žiaci 2.ročníkov absolvovali korčuliarsky výcvik na zimnom štadióne pod vedením hokejových trénerov.  Každá trieda strávila na štadióne príjemné predpoludnie, kde si žiaci zdokonaľovali svoje zručnosti v priebehu celého týždňa.

Mgr. Diana Zemanová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.