Deň dobrovoľníctva

Dobrovoľnícke aktivity pri príležitosti Dňa dobrovoľníctva sme zamerali s hrdosťou a  titulom „Zelená škola“ k skrášľovaniu a revitalizácii nášho životného prostredia. Dobrovoľne a s úctou k prírode, vedieme žiakov k láske k životnému prostrediu, ako aj k chápaniu významu prírodu chrániť a zveľaďovať ju. Naše enviromentálne úsilie je založené na osobnej motivácii, individuálnom rozhodnutí a vlastným príkladom pôsobíme na mládež, aby takéto aktivity neboli len symbolom, ale stali sa samozrejmosťou nášho aktívneho školského života.

 

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.