Boli sme na Festivale vedy a techniky

Dňa 18. 10. 2018 sme sa zúčastnili zaujímavej akcie na vysokej škole UPJŠ v Košiciach. Bol to Festival vedy a techniky. Dozvedeli sme sa nové veci z rôznych oblastí ako napr. biológia, technika, chémia... V priestoroch vysokej školy boli stánky, v ktorých nám študenti prezentovali ich práce prostredníctvom plagátov, prezentácií aj reálnych predmetov. Mohli sme si vyskúšať ovládať autíčko z lega, programovanie na starých počítačoch, alebo riadenie vlaku. Bol to pre nás naozaj zaujímavý a poučný zážitok. Tento deň sme si skutočne užili.

 Martin Roman a žiaci 5.A

 

 

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.