Výchovný koncert – "Dr. Zembolí"

Dňa 24. októbra žiaci 2. – 4. ročníka  absolvovali  zábavný interaktívny koncert pod názvom "Dr. Zembolí". Bol to koncert plný poučných textov a veselých pesničiek so zameraním na ekológiu a environmentálnu výchovu. Každý z nás je tvorcom svojho šťastia, ale aj budúcnosti našej Zeme. Separovanie, recyklovanie, zber druhotných surovín a ochrana čistoty prírody to sú naše čistiace prostriedky, ktoré nie chemickou, ale ľudskou cestou môžu zachrániť život na Zemi. Veríme, že k tomu prispel aj tento veselý program a naši žiaci budú stále kráčať po ceste, ktorá vedie k záchrane našej planéty.

 

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.