Pasovanie prvákov v ŠKD

Vo štvrtok 18.10.2018 bol v ŠKD výnimočný deň, pretože se slávnostne pasovali do cechu klubového všetkých prvákov. Pasovací ceremoniál vykonal sám Kráľ školstva a pani ministerka školstva. Prváčikovia sa predstavili kráľovi kultúrnym programom. V závere prevzali od svojích vychovávateľov pasovacie dekréty.

Vychovávatelia: Bc. Čižmár, Halgašová, Mgr. Biačková.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.