Úcta k starším v Stacionári

„Človek je krásny vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov. Je krásny, keď jeho slová ponárajú sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Október – Mesiac úcty k starším je jedným z troch posledných mesiacov v roku, trochu chladný, ale skrýva v sebe asi najväčšie čaro obdobia.

Ani deti I.D triedy nezabudli  na ľudí, ktorých čas obdaroval nejednou vráskou. V pondelok  29. 10. 2018 naši prváčikovia  zavítali do domova sociálnych služieb Stacionár v Trebišove a svojim úsmevom a milými slovami potešili a vyčarili úsmev nejednej babke  a dedkovi.

Od starších sa  všeličo priučili, všeličo dozvedeli a hlavne spoznali babky, dedkov, staré mamy, starých otcov a ich život. Náš program sa   niesol v príjemnom posedení, kedy detičky zaspievali  ľudové piesne,  odrecitovali krásne básničky a rozveselili našich seniorov  niekoľkými vtipmi, ktoré si predtým pripravili.

Spätnou väzbou bola spokojnosť seniorov s kultúrnym programom, ktorý ocenili potleskom. Odmenou pre našich prváčikov boli drobné  darčeky, ktoré im  darovali naši milí seniori. Cieľom programu bolo prejaviť úctu k starším ľudom a spríjemniť im denný pobyt v Stacionári. 

Mgr. Mária Mirdalová

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.