Strom želaní

Tentoraz  sme si s p. Sopkom  pripravili v rámci nášho environmentálneho krúžku  PROJEKT: STROM ŽELANÍ. Pracovali sme v dielni iba s prírodným materiálom, pretože ide o symbolické priania venované prírode. Deti napísali na papierové listy želania a myšlienky pre prírodu. Týmto  vyzývame aj ostatné deti, aby sa zamysleli nad problematikou ochrany našej prírody a zavesili na strom svoje myšlienky a želania pre životné prostredie. Strom je umiestnený v prechodovej chodbe školy.

Ďakujeme,  Erika Peter s deťmi 5. odd. ŠKD

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.