Mikuláš

Vo štvrtok 6.12.2006 zavítala mikulášska nálada aj na našu Základnú školu.

Žiaci ešte pred prvým zvonením zaplnili tabule klasickými i originálnymi mikulášskymi rýmovačkami o neskúšaní a neučení sa, ktorými sa snažili obmäkčiť učiteľov. Vyvrcholením tejto sviatočnej nálady bol mikulášsky program pre prvý stupeň v školskej jedálni, kde k nim zavítal i samotný sv. Mikuláš s pomocníkmi. Nechýbali piesne či rýmovačky doprevádzané hudbou a dobrou náladou. Keď žiaci sv. Mikulášovi pekne zaspievali a sľúbili, že sa budú aj naďalej dobre učiť, dostali sladkú odmenu. Program pre žiakov pripravili žiaci 8.C triedy pod vedením tr. učiteľky Mokrišovej.

Nálada bola výborná a žiačikovia prekypovali šťastím. Deň sv. Mikuláša vniesol medzi školské lavice prvý silnejší vánok sviatočnej adventnej nálady.

Kolektív učiteľov

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.