Darček pre starých rodičov

Kytičkou úprimných slov posplietaných do veršíkov a pesničiek sme v tomto adventnom čase pozdravili našich starých rodičov.

Šálku voňavého čaju, sladké koláče,

vľúdnu tvár, ruku, ktorá vie tak nežne pohladkať...

A veľké srdce plné lásky!

Stará mama, starý otec, to všetko u vás vždy nájdem, a preto vás mám tak rád.

Tešíme sa, že starkí prijali naše pozvanie, a my sme im ponúkli darček v  podobe kultúrneho programu, ktorý pre nich z lásky pripravili žiaci pod vedením svojich učiteľov.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.