„Nech je chlieb náš pokrm každý deň...“

Výrobňa hostií – Prešov 2018

   Dňa 18. októbra 2018 sa 40 žiakov, 3 mamičky a pani učiteľka NBV a pani vychovávateľka zúčastnili exkurzie vo Výrobni hostií v Prešove.

Ráno po ôsmej hodinou sme vyštartovali z parkoviska pri Kauflande. Z Trebišova cez Sečovce s odbočkou pri obci Budimír na diaľnicu, a tu už len priamo do Prešova. V autobuse sme sa pomodlili jeden desiatok ruženca. Pripojili sme sa tak, do duchovného projektu Milión detí sa modli ruženec k deťom zo 70 krajín sveta, ktorí sa v tento deň spoločne o 9,00 modlili radostný ruženec za jednotu a pokoj vo svete.

   Mesto Prešov – Eperješ je centrom regiónu Šariš a tretím najväčším mestom na Slovensku s počtom obyvateľov 90 349  (údaj zo Slovenského štatistického úradu, k 31.12.2014). Sídlia  v ňom viaceré krajské orgány a zároveň je správnym centrom Prešovského samosprávneho kraja, ktorý je najväčší na Slovensku.

   Po príchode do výrobne hostií sme sa rozdelili do troch skupín a výklad rehoľných sestričiek z Congregatio Jesu sa mohol začať. Ešte zápis do knihy návštev a poďakovanie sa za možnosť návštevy. Slniečko nás už lákalo na prechádzku do centra mesta.

   Spoločná fotka pred konkatedrálou sv. Mikuláša a obdiv nad stavebnou činnosťou našich predkov. Vo vnútri kostola sme si posadali, a pani učiteľka nám predstavila jednotlivé liturgické predmety a zaujímavosti tohto chrámu. Pri pohľade na chór sme v strede uvideli dieru. Chýbal tam organ, ale to nie preto, žeby ho katedrála nemala, ale práve v tomto období ho rekonštruujú. Nemohli sme obísť kreslá, kde sedávali šľachtici a mešťania. Po krátkej modlitbe na úmysel sv. otca Františka sme pokračovali do ďalšieho katedrálneho chrámu, ktorý sa nachádza na Hlavnej ulici. Je to chrám gréckokatolíckej cirkvi, a je zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, ktorý je tam zobrazený na ikonostase (obrazovej stene) po pravej strane. Zapálili sme aj sviečky pri ostatkoch blahoslaveného biskupa-mučeníka Pavla Petra Gojdiča, blahoslaveného biskupa-mučeníka Vasiľa Hopka. Po pravej strane sme si poobzerali kópiu Turínskeho plátna. Modlitba Raduj sa Bohorodička, bola poďakovaním za nádherný čas, ktorý sme si užívali.

   Cestou k autobusu sme nakukli do františkánskeho kostola sv. Jozefa. Potom rýchlo presun k autobusu, ktorý nás odviezol do oblasti Sekčov k novému obchodnému centrum Eperia. Malé darčeky urobili radosť nielen nám, ale aj našim blízkym na ktorých sme mysleli.

   Cesta domov ubehla rýchlo. V nastávajúcom období nás v škole čakajú „odrezky“, na ktoré sa vždy veľmi tešíme. Budú nám pripomínať nielen dôležitosť chlebíka v našom živote, ale aj exkurziu v centre Šariša.

účastníci z ročníkov III. - VIII. 

Bližšie pozri tu:

https://www.presov.sk/

https://vyrobnahostii.sk/

http://vyrobnahostii.sk/index.php/galeria/video http://www.presov.rimkat.sk/konkatedrala-sv-mikulasa/dejiny.html

http://www.grkatpo.sk/?katedrala                                                         

                                              

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.