Nedeľa Krista Kráľa 2018

Bola tu pred rokom, a už ju tu máme opäť. Nedeľa Krista Kráľa je nedeľu, ktorou sa končí v rímskokatolíckej cirkvi liturgický/cirkevný rok.Minulého roku to pripadlo na 26. novembra 2017 a tento rok na deň, kedy slávila meniny Katarína 25. novembra.

Nasledujúca nedeľa už bude adventná prvá, druhá, tretia – radostná, štvrtá a potom...  Vianočná burza v škole, a prázdniny...

Zástupca rímskeho cisára, Pilát sa Ježiša pýtal: „Si židovský kráľ?“ Pre kresťanov je kráľom Ježiš Kristus. Znakom kráľovskej moci je koruna. Minulý rok sme si kráľovské korunky vyrobili v 4.A/D i v 6.D. Na hodinách náboženstva sa učíme aj prostredníctvom hry. Jednu takú sme mali možnosť vyskúšať. Prejsť cez jednotlivé políčka vôbec nebolo jednoduché. Už sa zdalo, že sme v cieli, keď sme sa museli vrátiť na začiatok hry. Tak sme si na to tento rok cez fotografie pospomínali...

žiaci 5.A triedy a 7.D

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.