Červene stužky

Práve v tento deň silnejú aktivity odborníkov aj laikov zamerané na informovanie verejnosti o tomto ochorení, predovšetkým o možnostiach jeho prevencie.

Chceli sme sa zapojiť, aby i naši žiaci, učitelia i rodičia cítili, že sme ochotní bojovať nielen proti tejto zákernej chorobe, ale i proti drogám, fajčeniu a iným látkovým, nelátkovým závislostiam.

Symbolom tohto dňa je červená stužka. Pripnutie si stužky je vyjadrením solidarity s osobami s HIV/AIDS. Naše žiačky tzv. červená hliadka Sára Kocáková (8.C), Dominika Mrázová (8.C), Veronika Babejová (8.C), Szorina Nadáľová (8.C), Vanesa Janindová (6.D), Daniela Serenčková (6.D) pripínali v tomto školskom roku 30. novembra tieto stužky všetkým deťom nižšieho sekundárneho vzdelávania, učiteľom a rodičom, ktorí v tento deň školu navštívili. Od 26. 11 do 7. 12. 2018 boli žiaci o tejto problematike informovaní aj nástenkou v hlavnom vestibule školy. 30. 11. 2018 žiačky S. Mahutová a L. Fraštiová formou školského rozhlasu priblížili všetkým spolužiakom, čo  kampaň červené stužky znamená. Práve celoslovenská kampaň ČERVENÉ STUŽKY bojuje proti tejto zákernej chorobe, a to predovšetkým tým, že informuje širokú verejnosť o problematike AIDS a drog. Triedy 7., 8. a 9. ročníkov mali v mesiaci november prednášky na túto tému s pani MUDr. M. Urbanovou z ÚVZ SR alebo odborným tímom z DPL Hraň.

Kampaň Červené stužky vrcholila dňa 30. novembra 2018 práve nosením červených stužiek, ktoré si žiaci sami vyrobili ako posolstvo porozumenia, súcitu, solidarity a nádeje      v otázke AIDS. 

Mgr. Irena Koščová a Mgr. Zuzana Ružbarská

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.