Návšteva na onkologickom oddelení

Dňa 14.12.2018 sme spolu s našimi žiakmi navštívili pacientov na onkologickom oddelení v Trebišove. Predvianočný čas a láskyplné srdcia v nás vzbudili myšlienku potešiť tých, ktorí bojujú za každých okolností. Veselým tančekom a peknou koledou naše deti vyčarili úsmev na tvárach pacientov  a povzbudili aj obetavý personál.

Ďakujeme rodičom žiakov, ktorí svoje deti vedú k empatií a dovolili im zúčastniť sa tejto skvelej akcie.

Dovoľte zaželať vám otvorené mysle, správne rozhodnutie, splniteľné predsavzatia. Zaželať vám, aby čas vianočný nebol časom vzácnym. Aby sme pohodu a pokoj nevnímali len na sklonku roka, ale aby sme si ich preniesli do každodenného života i v dni bežné a obyčajné v roku, ktorý je pred nami.

Prajeme vám pokojné a požehnané vianočné sviatky.

Dominika Šimková

psychológ

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.