2. MIESTO V SÚŤAŽI „VESMÍR A SLNEČNÁ SÚSTAVA“

Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína- útvar astronómie v Trebišove usporiadalo pre žiakov 4. ročníka 11. decembra 2018, pri príležitosti Dňa zimného slnovratu astronomickú súťaž pod názvom „Vesmír a slnečná sústava“.   

Z našej školy sa tejto súťaže zúčastnili žiaci Sofia Chiara Burdová (4.C), Alexandra Tirpáková (4.C), Martin Poklemba (4.B) a Tomáš Brhlík (4.B). Súťažili v dvojčlenných družstvách. Súťaž pozostávala z piatich častí:

  1. Otázka- odpoveď
  2. Výber z možností
  3. Čo je na obrázku
  4. Tajnička
  5. Logické úlohy

Úlohy boli z oblasti prírodovedy- časť Vesmír a slnečná sústava.

Žiačky Sofia Chiara Burdová a Alexandra Tirpáková boli úspešné a obsadili krásne 2.miesto.

BLAHOŽELÁME !!!

Mgr. Natália Romanová

 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.