Zdravý chrbátik

Počas zimných, chladných dní v školskom klube II. oddelenia deti neleňošia, ale okrem iného rozvíjajú aj svoje pohybové schopnosti. V teoretickej časti deťom z II. oddelenia bolo vysvetlené, ako veľmi vďačíme chrbtici, že môžme behať, skákať, bicyklovať, plávať,...
Hlavným cieľom bolo zameranie sa najme na správne držania tela. 
V praktickej časti vďaka špeciálnym cvičebným zostavám sme sa naučili správne návyky v držaní tela a v starostlivosti o chrbticu.
Prvoradým cieľom bolo pozitívne a hravou formou naštartovať u nich chuť cvičiť, vybudovať v nich pozitívny vzťah k cvičebným pomôckam, k pohybu a zamerať sa na komplexné posilnenie ich chrbtice. 

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.