Jesenná brigáda v 5. odd. ŠKD

Aj tak to sa dá vnímať pracovno-technická oblasť výchovy v školskom klube.

Čítať ďalej ...

KORČULIARSKY PROGRAM

Mesto Trebišov v spolupráci s Mestským športovým klubom mládeže Trebišov (MŠKM Trebišov), Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH)

Čítať ďalej ...

LEONARDIUM – interaktívna výstava v Prešove

Dňa 23.11.2018 sa žiaci VI.C a VII.B zúčastnili jedinečnej zážitkovej výstavy LEONARDIUM v Prešove.

Čítať ďalej ...

Storočnica komiksu

V druhý novembrový týždeň žiaci IV. A a IV.C navštívili Zemplínsku knižnicu v Trebišov.

Čítať ďalej ...

Enviromentálny krúžok v V. oddelení ŠKD

Už tradične pokračujeme s našim úspešným environmentálnym krúžkom.

Čítať ďalej ...

Dejepis - Inak

Na hodine Dejepisu sme sa učili o starovekej civilizácií Egypt. Oslovili nás Pyramídy  a hrobky faraónov v Údolí kráľov.

Čítať ďalej ...

Milión detí sa modlí ruženec.

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 80 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe sv. ruženca za pokoj a jednotu vo svete. 

Čítať ďalej ...

IV.oddelenie v Kinderkove

Deti zo IV.oddelenia si pondelkové popoludnie spestrili pobytom v Kinderkove.

Čítať ďalej ...

Úcta k starším v Stacionári

„Človek je krásny vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov.

Čítať ďalej ...

Pasovanie prvákov v ŠKD

Vo štvrtok 18.10.2018 bol v ŠKD výnimočný deň, pretože se slávnostne pasovali do cechu klubového všetkých prvákov. 

Čítať ďalej ...

JEDÁLNY LÍSTOK

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA


    Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.