Literárna súťaž

Koordinátor ochrany detí pred násilím pôsobiaci na ÚPSVaR v Trebišove v spolupráci s Centrom voľného času a Slovenským Červeným krížom zrealizoval  1. ročník Literárnej súťaže na tému „Ako som sa stal hrdinom / Kto je pre mňa hrdina“.

Dňa 1. marca 2019 sme sa zúčastnili slávnostného vyhlásenia výherných miest, ktoré obsadili aj naše žiačky: Sofia Chauturová (VI.D) získala vo svojej kategórii (4. – 6. ročník) druhé miesto a Sára Hegedűšová (VII.B) v kategórii 7. – 9. ročník obsadila miesto prvé.

Dievčatá čakali vecné ceny a občerstvenie.

Mgr. Martina Buzinkaiová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.