Hviezdoslavov Kubín

Dňa 28. februára 2019 prebiehalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci recitovali poéziu i prózu, vybrať výherné miesta bolo vzhľadom na výborné vystúpenia jednotlivých žiakov ťažké.

Nakoniec budú našu školu na okresnom kole reprezentovať žiaci:

1. kategória (5. – 6. ročník): Alex Varguška (V.A) v próze, Cyntia Rostášová (VI.D) v poézii

2. kategória (7. – 9. ročník): Brigita Hangyáková (IX.C) v poézii, Sára Kocáková (VIII.C) v próze

Výhercom blahoželáme a držíme palce v ďalšom kole!

Mgr. Martina Buzinkaiová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.