65. ročník - Hviezdoslavov Kubín 1. kategória

Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam. Množstvo žiakov 1. stupňa, ktorí majú vždy záujem súťažiť, dokazuje popularitu tejto súťaže. V stredu 27.2.2019 v školskej knižnici prebehlo školské kolo, na ktorom sa zišlo 24 šikovných recitátorov. Porota nemala ľahké určiť víťazov 1. kategórie. Výkony žiakov boli na veľmi dobrej úrovni, z čoho sa všetci tešíme.

Porota rozhodla následovne:

Poézia

1.miesto – Sára Lešková

2. miesto – Šimon Semančík

3. miesto – Zuznana Bodrogová

 

Próza

1. miesto – Maroš Buzinkai

2. miesto – Edis Hasani

3. miesto – Ján Kaduk

 

Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín. Držíme im palce.

Mgr. K. Jeňová

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.