Sv. Tojhviezde - Cyril, Metód, Gorazd

Súťaž bola zameraná na výtvarné stvárňovanie našich národných dejín, ktorých korene spadajú do obdobia života a pôsobenia nášho prvoučiteľa a svätca Gorazda, byzantských vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda – apoštolov Slovanov, obdobia Veľkej Moravy s jej panovníkmi až po súčasnosť. 
Náš žiak Martin Černák svojou prácou obsadil krásne 3. miesto.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.