Spoločnosť ŠEVT a.s. je partnerom vedomostnej súťaže s názvom „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z. Cieľom súťaže je, aby si žiaci rozšírili vedomosti nielen z geografie, ale formou hry a súťaže spoznajú lepšie svoju krajinu, v ktorej žijú.
Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl s tým, že účasť odsúhlasia ich zákonní zástupcovia. Žiaci si nielen rozšíria vedomosti z geografie, ale víťazi získajú hodnotné ceny:
fotoaparát,
notebook, USB kľúč,
elektrická kolobežka,
anglické noviny First News,
poukážky na nákup školských potrieb.
Súťaž trvá od 15. októbra 20187 do 30. novembra 2018.
 
Podrobné informácie nájdete TU.

JEDÁLNY LÍSTOK

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA


    Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.