Poznaj svoju vlasť. Súťaž pre základné školy.

Spoločnosť ŠEVT a.s. je partnerom vedomostnej súťaže s názvom „Poznaj svoju vlasť“, ktorú organizuje Slovenská škola počítačovej grafiky, o. z. Cieľom súťaže je, aby si žiaci rozšírili vedomosti nielen z geografie, ale formou hry a súťaže spoznajú lepšie svoju krajinu, v ktorej žijú.
Na súťaži sa môžu zúčastniť žiaci základných škôl s tým, že účasť odsúhlasia ich zákonní zástupcovia. Žiaci si nielen rozšíria vedomosti z geografie, ale víťazi získajú hodnotné ceny:
fotoaparát,
notebook, USB kľúč,
elektrická kolobežka,
anglické noviny First News,
poukážky na nákup školských potrieb.
Súťaž trvá od 15. októbra 20187 do 30. novembra 2018.
 
Podrobné informácie nájdete TU.

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.