Súťaž o najkrajšie ozdobenú tekvicu

Vo štvrtok 8.11.2018 sa žiaci našej školy okrem vyučovacieho procesu zapojili aj do Súťaže o najkrajšie ozdobenú tekvicu. Zúčastnili sa jej zástupcovia tried 5. – 9. ročníka. Úlohou súťažiacich bolo čo najkreatívnejšie ozdobiť polystyrénovú tekvicu. Hodnotiaca komisia mala naozaj ťažkú úlohu, pretože každá tekvica bola krásna a takisto aj techniky a spôsoby prezentácie boli nádherné. Tešíme sa, že máme žiakov plných nápadov a kreativity, ktorú môžu prejaviť aj takýmto spôsobom a zároveň ozdobiť a spríjemniť prostredie školy. Všetky tekvice sú umiestnené na výstavke výtvarnej výchovy. Výhercom aj všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalšie kreatívne súťaže. Za pomoc ďakujeme p. uč. Košine.

Víťazi:

1. miesto – Vanesa Popreňaková 9. A

2. miesto – Dávid Kačmár 8. C

3. miesto – Ema Kováčová 9. C

Žiacky parlament

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.