Divadlo "Zlaté kuriatko" v ŠKD

Dňa 5.11.2019 navštívilo deti zo školského klubu Divadlo "Zlaté kuriatko".

Pokračovať v čítaní

Múdro sporiť rozumne míňať

Dňa 24.11.2019 sa žiaci V.D v rámci hodín Techniky zúčastnili interaktívnej výstavy venovanej financiám a finančnej gramotnosti.

Pokračovať v čítaní

Turistická vychádzka - Morské oko

V nedeľu, dňa 20.10.2019, sme sa zúčastnili turistickej vychádzky na Morské oko, pri obci Remetské Hámre.

Pokračovať v čítaní

Pasovačka prvákov do cechu školákov

V stredu 23. 10. 2019 sa náš školský klub detí premenil na Kráľovstvo ŠKD, v ktorom nechýbala kráľovná školstva s ministrom školstva, princeznami, klaunami...

Pokračovať v čítaní

Šarkaniáda

Tento rok II. oddelenie privítalo jeseň šarkaniádou. Každé dieťa malo svojho originálneho šarkana, ktorého spoločne vypustili na oblohu.  

Pokračovať v čítaní

Milión detí sa modlí ruženec 2019

Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi zameriava svoju činnosť na pomoc kresťanom tam, kde sú prenasledovaní, utláčaní pre svoju vieru.

Pokračovať v čítaní

Ľutina – pútnicke miesto

10. októbra 2019 v mesiaci sv. ruženca sme so žiakmi 5. a 6. ročníka navštívili najväčšie gréckokatolícke mariánske pútnické miesto Ľutina.

Pokračovať v čítaní

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.