Dejepis - Inak

Na hodine Dejepisu sme sa učili o starovekej civilizácií Egypt. Oslovili nás Pyramídy  a hrobky faraónov v Údolí kráľov.

Čítať ďalej ...

Milión detí sa modlí ruženec.

Slovensko sa dňa 18. októbra 2018 pripojilo k takmer 80 krajinám, kde sa deti zjednotili v modlitbe sv. ruženca za pokoj a jednotu vo svete. 

Čítať ďalej ...

IV.oddelenie v Kinderkove

Deti zo IV.oddelenia si pondelkové popoludnie spestrili pobytom v Kinderkove.

Čítať ďalej ...

Úcta k starším v Stacionári

„Človek je krásny vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov.

Čítať ďalej ...

Pasovanie prvákov v ŠKD

Vo štvrtok 18.10.2018 bol v ŠKD výnimočný deň, pretože se slávnostne pasovali do cechu klubového všetkých prvákov. 

Čítať ďalej ...

Haloweensky karneval

Jesenné obdobie v ŠKD je veľmi pestré. V tento čas sa vychovávateľky a vychovávateľ rozhodli spríjemniť deťom čas jesenným karneval.

Čítať ďalej ...

Výchovný koncert – "Dr. Zembolí"

Dňa 24. októbra žiaci 2. – 4. ročníka  absolvovali  zábavný interaktívny koncert pod názvom "Dr. Zembolí".

Čítať ďalej ...

Boli sme na Festivale vedy a techniky

Dňa 18. 10. 2018 sme sa zúčastnili zaujímavej akcie na vysokej škole UPJŠ v Košiciach. Bol to Festival vedy a techniky.

Čítať ďalej ...

Deň dobrovoľníctva

Dobrovoľnícke aktivity pri príležitosti Dňa dobrovoľníctva sme zamerali s hrdosťou a  titulom „Zelená škola“ k skrášľovaniu a revitalizácii nášho životného...

Čítať ďalej ...

Deň ozbrojených síl SR

21. septembra privítali príslušníci 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove vo svojich priestoroch žiakov 4.D, 3.C a deti so ŠVVP,

Čítať ďalej ...

JEDÁLNY LÍSTOK

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA


    Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.