Haloweensky karneval

Jesenné obdobie v ŠKD je veľmi pestré. V tento čas sa vychovávateľky a vychovávateľ rozhodli spríjemniť deťom čas jesenným karneval.

Čítať ďalej ...

Výchovný koncert – "Dr. Zembolí"

Dňa 24. októbra žiaci 2. – 4. ročníka  absolvovali  zábavný interaktívny koncert pod názvom "Dr. Zembolí".

Čítať ďalej ...

Boli sme na Festivale vedy a techniky

Dňa 18. 10. 2018 sme sa zúčastnili zaujímavej akcie na vysokej škole UPJŠ v Košiciach. Bol to Festival vedy a techniky.

Čítať ďalej ...

Deň dobrovoľníctva

Dobrovoľnícke aktivity pri príležitosti Dňa dobrovoľníctva sme zamerali s hrdosťou a  titulom „Zelená škola“ k skrášľovaniu a revitalizácii nášho životného...

Čítať ďalej ...

Deň ozbrojených síl SR

21. septembra privítali príslušníci 21. zmiešaného mechanizovaného práporu v Trebišove vo svojich priestoroch žiakov 4.D, 3.C a deti so ŠVVP,

Čítať ďalej ...

Canisterapia

Podobne ako minulý rok, tak aj tento školský rok sme pre našich žiakov usporiadali relaxačný deň pod názvom Canisterapia.

Čítať ďalej ...

Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Dňa 17.10.2018 sme slávnostne ukončili 3.certifikačné obdobie prevzatím vlajky a certifikátu pre našu školu v programe Zelená škola.

Čítať ďalej ...

Okresné kolo v bedmintone

10.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaží okresného kola v bedmintone. Za tím chlapcov nás reprezentovali

Čítať ďalej ...

Mesiac úcty k starším v IV. oddelení

Mesiac Október je mesiacom úcty k naším starým rodičom. Deti zo IV.oddelenia spolu s praktikantkou Veronikou si celý týždeň spestrili touto témou popoludňajšej...

Čítať ďalej ...

JEDÁLNY LÍSTOK

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA


    Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.