Deň vody - 22.03.2019 - exkurzia v environmentálnom vzdelávacom zariadení VVS a. s. Michalovce

Dňa 22.03.2019 sa žiaci VII.B a VII.C triedy zúčastnili exkurzie v environmentálnom vzdelávacom zariadení VVS a. s. Michalovce.

Pokračovať v čítaní

Fašiangový karneval

V čase fašiangov sa deti ŠKD stretli na spoločnom fašiangovom karnevale.

Pokračovať v čítaní

Peer program „Aktívne proti drogám“

Hlavným cieľom preventívnej aktivity je čo najviac znížiť užívanie drog a zvážiť problémy s ktorými sa môžu maloletí žiaci stretnúť.

Pokračovať v čítaní

Lyžiarský kurz Telgárt

V dňoch 4. až 9. marca sa žiaci 7. C a 7. D zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Telgárt. 

Pokračovať v čítaní

„DANKA A JANKA“

Pri príležitosti MARCA – MESIACA KNIHY sa žiaci 3. ročníka zúčastnili literárneho kvízu v školskej knižnici.

Pokračovať v čítaní

Aktivity mladých zdravotníkov – 100 ročnica ČSČK

V dňoch 26. 2. a 8. 3. sa konali aktivity mladých zdravotníkov pri príležitosti storočnice červeného kríža. 

Pokračovať v čítaní

Exkurzia Steam Factory

V sobotu 3. marca 2019 sme sa vybrali zo záujmového krúžku s pani učiteľkou Klárou Baloghovou  na výletík do Košíc.

Pokračovať v čítaní

BEDMINTON – KRAJSKÉ KOLO DIEVČAT A CHLAPCOV

Dňa 26.2. a 27.2.2019 sa konalo krajské kolo v bedmintone  v Košiciach – 1. deň žiačok, 2. deň žiakov základných škôl.

Pokračovať v čítaní

MDŽ – výroba srdiečka pre mamičku

V dnešnej uponáhľanej dobe občas zabúdame na svojich najbližších. No naši najmenší prváčikovia nezabudli.

Pokračovať v čítaní

Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.