Canisterapia

Podobne ako minulý rok, tak aj tento školský rok sme pre našich žiakov usporiadali relaxačný deň pod názvom Canisterapia.

Čítať ďalej ...

Slávnostná certifikácia programu Zelená škola

Dňa 17.10.2018 sme slávnostne ukončili 3.certifikačné obdobie prevzatím vlajky a certifikátu pre našu školu v programe Zelená škola.

Čítať ďalej ...

Okresné kolo v bedmintone

10.10.2018 sa žiaci našej školy zúčastnili na súťaží okresného kola v bedmintone. Za tím chlapcov nás reprezentovali

Čítať ďalej ...

Mesiac úcty k starším v IV. oddelení

Mesiac Október je mesiacom úcty k naším starým rodičom. Deti zo IV.oddelenia spolu s praktikantkou Veronikou si celý týždeň spestrili touto témou popoludňajšej...

Čítať ďalej ...

Vyšegrádske dni v Košiciach - Exkurzia

 Dňa 3.10.2018 sa žiaci VIII.C a VIII.D zúčastnili na exkurzii v Košiciach, v rámci ktorej si priblížili vážne a ťažké témy vojny, holokaustu,

Čítať ďalej ...

Športové popoludnie

Dňa 19.9.2018 sa na školskom dvore ZŠ Komenského 8 uskutočnilo športové popoludnie. 

Čítať ďalej ...

Kolotoč pohybových hier v ŠKD

Piatkové slnečné popoludnie (21.9.2018) si deti z ŠKD spestrili športovými aktivitami.

Čítať ďalej ...

Otvorenie školského roka

Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019

Čítať ďalej ...

JEDÁLNY LÍSTOK

INTERNETOVÁ ŽIACKA KNIŽKA


    Copyright © 2018 Základná škola Komenského v Trebišove. Všetky práva vyhradené.