dosya upload film izle
Zamestnanci školy

Zamestnanci školy

 
Titul Meno a priezvisko Funkcia Tried. učiteľ Koordinátor
Mgr. Radoslav UJHELYI riaditeľ GEO+TSV    
Mgr. Danka ŠTEFANKOVÁ ZRŠ MAT+BIO    
Mgr. Adriana KOHANOVÁ ZRŠ roč.1.-4.    
Mgr. Radoslava HURČÍKOVÁ učiteľka roč.1.-4. I.A
 
Mgr. Martin JEŇO učiteľ roč.1.-4. I.B  
Mgr. Anna BUMBEROVÁ učiteľka roč.1.-4. I.C ved. MZ
Mgr. Ivo GRAJCAR učiteľ roč.1.-4. I.D  
Mgr. Irena KOŠČOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.A ved.vzd.oblasti,
Mgr. Milena ZAJONCOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.B  
Mgr. Michaela MIKULOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.C  
Mgr. Jana CHOVANCOVÁ učiteľka roč.1.-4. II.D  
Mgr. Beáta MINÁRIKOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.A kabinet pomôcok
Mgr. Ingrid KISSOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.B  
Mgr. Anna PETROVIČOVÁ učiteľka roč.1.-4. III.C  
Mgr. Renát MAREČEK učiteľ roč.1.-4. III.D ved.MZ 
Mgr. Katarína JEŇOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.A  
Mgr. Iveta DOROTOVIČOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.B  
Mgr. Mária MIRDALOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.C sklad učebníc 
PaedDr. Daniela MAREČKOVÁ učiteľka roč.1.-4. IV.D  
Mgr. Michaela TOPOĽANOVÁ učiteľka ANJ V.A  
Mgr. Marcela KOŠINA učiteľka VV+DEJ V.B  
Mgr. Natália ROMANOVÁ učiteľka NEJ V.C  
Mgr. Zuzana RUŽBARSKÁ učiteľka MAT+BIO V.D  
RNDr. Zlatica UJHELYIOVÁ učiteľka MAT+BIO VI.A ved.vzd.oblasti
Mgr. Margita RUSNÁKOVÁ učiteľka MAT+SEE VI.B  
Mgr. Silvia POHÁROVÁ učiteľka SJL+ETV VI.C ved.vzd.oblasti
Mgr. Lucia VASIĽOVÁ učiteľka SLJ+FIL
VI.D  
Mgr. Pavol ZAJONC učiteľ TSV+RUJ VII.A ved.vzd.oblasti
Mgr. Tomáš ŽELINSKÝ učiteľ TSV+ANJ VII.B  
Mgr. Ing. Adriana MOKRIŠOVÁ učiteľka ANJ+ENV VII.C  
Ing. Natália GOREOVÁ učiteľka ANJ+TECH. VII.D  
Mgr. Zoja BÉREŠOVÁ učiteľka SJL+HUV VIII.A  
RNDr. Anna PLACHTINSKÁ učiteľka MAT+BIO VIII.B koord. VMR
Mgr. Radovan PETRIK učiteľ SJL+DEJ VIII.C ved.vzd.oblasti, sklad učebníc
Mgr. Viera KEŠEĽOVÁ učiteľka BIO+SEE IX.A ved.vzd.oblasti, koord. ENV
Mgr. Klára BALOGHOVÁ učiteľka FYZ+CHE
IX.B  
Mgr. Marianna BODNÁROVÁ učiteľka GEO IX.C  
Mgr. Rastislav KULÍN učiteľ MAT+TSV IX.D  
Mgr. Marcela DANKOVÁ učiteľka SJL+MED.V   zelená škola
Mgr. Ľubomír MITRO učiteľ SJL+DEJ+OBV    
PhDr. Daniela BÉREŠOVÁ učiteľka SJL+ANJ    
 Mgr.  Dominika ŠIMKOVÁ školský psychológ    
Mgr. Lucia VARGAEŠTOKOVÁ špeciálny pedagóg    
Mgr. Monika OSTROŽOVIČOVÁ učiteľka NBV + ETV   ved.vzd.oblasti, koord. drog.záv.
Mgr. Iveta DUTKOVÁ ses. Pavla
učiteľka NBV    
Mgr. Eva HOĽANOVÁ učiteľka SJL   vých. poradca 
Ing. Katarína FRIGOVÁ učiteľka ANJ
   
Mgr. Dávid FITERE učiteľ TSV+GEO
   
Mgr. Martina KAŠČÁKOVÁ
učiteľka ANJ+OBN    
Dipl. Theol. - Univ.
Juraj MOŠČÁK učiteľ NBV    
  Katarína CHALKOVÁ vychovávateľka   ved.ŠKD, VII. oddelenie 
  Katarína PRINCÍKOVÁ vychovávateľka   III. oddelenie
Mgr. Adriana BIAČKOVÁ vychovávateľka   VI. oddelenie
Bc. Daniel ČIŽMÁR vychovávateľ   V. oddelenie
  Liliana HALGAŠOVÁ vychovávateľka   II. oddelenie
  Monika MAREČKOVÁ vychovávateľka   IV. oddelenie
Bc. Martina BODYOVÁ vychovávateľka   I. oddelenie
  Erika PETER vychovávateľka   VIII. oddelenie
  Miriam TKÁČIKOVÁ asistentka učiteľa IV.A  
Mgr. Lýdia BESLEROVÁ asistentka učiteľa I.C  
Mgr. Diana ZEMANOVÁ asistentka učiteľa II.A,II.C,III.A