dosya upload film izle
Záujmové krúžky

Hurá, krúžky!

 Milí žiaci,

v novom školskom roku 2016/17 sme pre Vás pripravili nové záujmové krúžky, v ktorých si po náročnom vyučovaní oddýchnete. V priestoroch veľkej chodby máte ponuku krúžkov na ktoré sa prihlásite prostredníctvom VZDELÁVACÍCH POUKAZOV. Tie Vám rozdajú triedni učitelia (10.-13.09.2016). Po prevzatí je potrebné poukaz podpísať zákonným zástupcom (rodičom) a odovzdať učiteľovi (do 21.09.2016), ktorý krúžok organizuje. Ďalšie informácie o začatí krúžkov dostanete priamo od učiteľov.

Mgr. R. Ujhelyi

 

ZOZNAM KRÚŽKOV 2016/2017