dosya upload film izle
Žiacky parlament

Žiacky parlament

Predsedníctvo ŽP v školskom roku 2016/2017

  • Predseda: Ema Kozáková 9.D
  • Podpredseda: Alex Lazor 7.B
  • Kultúrny referent: Ráchel Zorvanová 8.C
  • Športový referent: Lenka Bačová 8.C

Propagácia činnosti ŽP a spolupráca so školským časopisom

  • Lea Lučanská 8.C

Hodnotiaca komisia na kontrolu estetickej úpravy a čistoty tried

Predseda: Simona Lučanská 9.D

Členovia: Ľubomír Maťaš 8.C

 Ema Šimkovičová 7.C

 Lukáš Jančišin, 6.B

 Jakub Bačo 5.D

Komisia hodnotí triedy raz za dva mesiace.

Voľba predsedníctva ŽP sa uskutočnila dňa 11.10.2016.

                           

 

 

  

 

 

Bodovanie tried

 
Trieda

Aktuálnosť nástenky

Estetická úprava násteniek Vlastná tvorba a estetičnosť v iných priestoroch triedy Čistota lavíc Úprava a poriadok v skrini a v šuplíkoch Kvetinová výzdoba Čistota pod radiátormi Čistota v okolí koša a umývadla Tabuľa (čistá/ špinavá) Súčet bodov Umiestnenie
V.A                      
V.B                      
V.C                      
V.D                      
VI.A                      
VI.B                      
VI.C                      
VII.A                      
VII.B                      
VII.C                      
VII.D                      
VIII.A                      
VIII.B                      
VIII.C                      
VIII.D                      
IX.A                      
IX.B                      
IX.C                      
IX.D