Zmena začiatku a organizácie vyučovania

Vážení rodičia z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov a zlepšenia kvality stravovania žiakov  sa mení začiatok  a organizácia vyučovania. Táto zmena nadobúda platnosť od 16.9.2019. 

Časový rozpis zvonenia:

  • 1. hodina 7.50 – 8.35  
  • 2. hodina 8.45 – 9.30
  • veľká prestávka 15 min
  • 3. hodina 9.45 – 10.30
  • 4. hodina  10.40 – 11.25
  • 5. hodina 11.35 – 12.20
  • obedňajšia prestávka od 12:20 – 12:45 (25 min) Určíme triedy podľa RH
  • 6.hodina 12.45.-13.30
  • 7. hodina od 14.00 – 14.40

Za porozumenie Vám ďakujem.

Mgr. R. Ujhelyi

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.