Organizácia šk. roka 2020/2021

Vážení rodičia!

 

Nakoľko sa blíži začiatok školského roka 2020/21, na stránkach školy Vás budeme priebežne informovať o aktuálnej situácii  a organizácii vyučovania. Prvou povinnosťou žiaka je v deň nástupu do školy  odovzdať dve tlačivá svojmu triednemu učiteľovi:

1. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa

2. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

Tieto tlačivá si môžete stiahnuť zo stránky školy, alebo osobne vyzdvihnúť.

Budú k dispozícii v priestoroch vstupného areálu školy, v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod.

 Mgr. Radoslav Ujhelyi

riaditeľ školy

 

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.