Prezenčné vyučovanie od 07.04.2021

Vážení rodičia,

od stredy 7.4.2021 sa začína prezenčné vyučovanie pre žiakov I. stupňa a žiakov 9. ročníka.

V prílohe si prečítajte vnútorný režim školy, pokyny k nástupu a povinnosti žiakov a rodičov.

Pokyny  pre prodičov žiakov I. stupňa: V deň nástupu je potrebné, aby mal žiak I.stupňa potrebné vyhlásenia, ktoré sú v prílohe, teda vyhlásenie o bezinfekčnosti a prehlásenie o neg. teste, jedného rodiča, prípadne o prekonaní choroby Covid 19.

Pokyny pre rodičov žiakov  9. roč.: V deň nástupu je potrebné, aby mal žiak 9. roč so sebou k nahliadnutiu svoje potvrdenie o negatívnom teste staršie nie viac ako sedem dní, alebo prehlásenie o prekonaní ochorenia Covid-19. Zároveň musí mať žiak so sebou  vyhlásenie o tom, že jeden zo zákonných zástupcov má negatívny test, prekonaní choroby Covid 19, prípadne že je zaočkovaný. V prípade, že si tlačivá - vyhlásenia nemôžete vytlačiť, budú k dispozícii v utorok 6.4.2021 na vrátnici školy. Ďakujem Vám za pochopenie a tešíme sa na stretnutie v škole.

 

Mgr. Radoslav Ujhelyi

  riaditeľ školy

Prílohy:

Vnútorný režim školy

Čestné vyhlásenie

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.