Oznam o zmene v poskytovaní dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

Základná škola, Komenského 1962/8, Trebišov 075 01

 

 

Trebišov, 10.8.2021

 

Oznam o zmene v  poskytovaní  dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022

 

Vzhľadom na právne úpravy zákona o dotáciách účinné od 01.08.2021 sa v súvislosti s poskytnutím dotácií na stravu upravujú povinnosti a podklady, o ktorých si Vás týmto dovoľujeme informovať:

  • Zákonný zástupca žiaka, ktorý si uplatňuje zvýšený daňový bonus - v takomto prípade nebude  dieťaťu poskytnutá dotácia na stravu ( obedy zadarmo). To znamená, že zákonný zástupca žiaka hradí  celú sumu obedov.

 

  • Zákonný zástupca žiaka, ktorý si neuplatňuje zvýšený daňový bonus – v takomto prípade bude dieťaťu poskytnutá dotácia na stravu ( obedy zadarmo). Vtedy musí zákonný zástupca žiaka predložiť

     Čestné vyhlásenie, ktoré bude súčasťou Zápisného lístka na stravovanie.

 

      V prípade ďalších informácií   volajte vedúcu ŠJ : Marietu  Rudľaiovú   056/672 57 44.

 

 

 

 

                                                                                                           Mgr. Radoslav  Ujhelyi

                                                                                                         riaditeľ školy

.

Copyright © 2020 ZŠ Komenského Trebišov. Všetky práva vyhradené.